Rusmiddelcenter Silkeborg tilbyder, udover rådgivning og behandling af alkohol- og stofafhængighed, også forskellige former for social- og sundhedsfaglig støtte.

Vi har en abstinenssygeplejerske, en centersygeplejerske og en speciallæge tilknyttet centeret, som varetager den medicinske behandling (substitutionsbehandling).

Vi tilbyder også samtaler til pårørende.