Læger

Rusmiddelcenter Silkeborg har tilknyttet 2 speciallæger, som varetager den medicinske behandling af vores borgere.

Rusmiddelcenter Silkeborg har indgået en aftale med Region Midtjylland omkring brug af regionsansatte speciallæger. Lægerne varetager den medicinske behandling (substitutionsbehandlingen) af vore klienter. Derudover yder de konsulentbistand efter behov. Vi tilstræber et tæt samarbejde mellem den lægelige, den sundhedsfaglige og den socialfaglige behandling.

Rusmiddelcenter Silkeborg deltager i den nationale handleplan til forebyggelse af hepatitis. Her har lægerne også en vigtig rolle med hensyn til oplysning, rådgivning og vaccination. Der arbejdes tæt sammen centersygeplejersken, mobilsygeplejersken og Silkeborg Sygehus.